ადგილზე დასაწყობება

ადგილზე დასაწყობება

სხვადასხვა ტიპის შემნახველი საწყობებით მომსახურებას და შენახვა ჩვენი ლოჯისტიკური პორტფოლიოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. მომხმარებელს შესაძლებლობა ეძლევა ნებისმიერი სახის ტვირთი, შეთანხმებული ვადის განმავლობაში საიმედოდ და დაცულად შეინახოს როგორც ღია ასევე დახურულ საწყობებში დროებით ან გრძელვადიანი პერიოდის განმავლობაში.

დასაწყობების მომსახურების მოკლე ჩამონათვალი:
ნაკრები ტვირთების კონსოლიდირება შემდგომი ტრანსპორტირებისათვის, ძირითადად ევროპის ქვეყნებიდან
დახარისხება და შეფუთვა
მარკირება
ტვირთების დროებითი/გრძელვადიანი დასაწყობება
საბოლოო დანიშნულების ადგილამდე მიტანა

ყველა წესის დაცვით © 2018

დამზადებულია ITWEB.GE